Dự án

Hệ thống cung cấp điện Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa (VICACO) được thành lập năm 1976, tiền thân là nhà máy Xút-Clo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng năm 1962.

Năm hoàn thành:

Mô tả chi tiết

 

Dự án khác