Dự án

Lắp đặt cụm sản xuất hơi 80 tấn/giờ, nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh

Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh được xây dựng và đi vào hoạt động cách nay khoảng 15 năm.

Năm hoàn thành:

Mô tả chi tiết

 

Dự án khác